Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

INZERCE

Základní specifikace

 • Vydavatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Jazyk český, anglické Summary
 • Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Indexed to PA, Psyc INFO, Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Prestižní redakční rada, vysoký kredit, recenzované texty
 • Rozsah: 60 - 70 stran
 • Periodicita: dvouměsíčník
 • Náklad: 1 700 výtisků
 • Parametry: A4, vazba V2, obálka křída 150 g/m² + lamino, blok lesklá křída 90 g/m²
 • Čtenáři: psychiatři, neurologové, psychologové, pracovníci v oboru neurověd, specialisté dalších oborů medicíny

Cena barevné inzertní strany formátu A4 podle umístění

Ceny uvedeny bez DPH.

2. stránka obálky40 000 Kč
3. stránka obálky30 000 Kč
4. stránka obálky45 000 Kč
Pravá stránka proti obsahu35 000 Kč
Levá stránka proti úvodníku35 000 Kč
Levá stránka proti první redakční straně35 000 Kč
Stránka u redakčního článku35 000 Kč
Stránka v závěru časopisu25 000 Kč
Půlstrana v závěru časopisu13 000 Kč

Slevy:

 • 2x opakování - 5 %
 • 3 - 4x opakování - 10 %
 • 5x opakování - 13 %
 • 6x opakování - 15 %

Agenturní provize: 15 %

Speciální nabídky - individuální kalkulace

 • Reprinty článků publikovaných v titulu
 • Černobílá preskripční informace jako doprovod celostránkové inzerce
 • Vkládaná inzerce A4 do 10 gramů = 30 000 Kč
 • Vkládání prospektů jiných formátů
 • Celoroční spolupráce - partnerství
 • Personální inzerce
 • Termíny 2024

  ČísloVycházíUzávěrka objednáníPodklady
  1/202423. 2.26. 1.31. 1.
  2/202426. 4.28. 3.3. 4.
  3/202428. 6.31. 5.5. 6.
  4/202423. 8.26. 7.31. 7.
  5/202425. 10.27. 9.2. 10.
  6/202427. 12.29. 11.4. 12.

  Parametry pro inzertní podklady:

  • rozměry inzertní strany 210 x 297 mm + 3-5 mm spad
  • soubor formátu PDF (press optimized)
  • 300 dpi
  • CMYK
  • včetně ořezových a pasovacích znaků

  Kontakt:

  Galén, s.r.o., Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5

  Lenka Příhonská, tel.: +420 724 350 610, prihonska@galen.cz