Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

REDAKČNÍ RADA

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2

Zástupce vedoucího redaktora

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Členové

 • doc. MUDr. Jiří Beran, CSc, Plzeň
 • prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Brno
 • doc. MUDr. František Faltus, DrSc, Praha
 • prof. PhDr. A. Heretik, CSc., Bratislava
 • prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Praha
 • MUDr. Luboš Janů, Ph.D., Plzeň
 • doc. PhDr. Jana Kocourková, Praha
 • doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., Bratislava
 • doc. MUDr. Jiří Masopust, Hradec Králové
 • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Praha
 • doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Praha
 • MUDr. Ludvík Nábělek, Ph.D., Banská Bystrica
 • doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Bratislava
 • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Praha
 • doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Hradec Králové
 • prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., Brno
 • prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Praha

Korespondenti

 • prof. Richard Balon, MD, FAPA (USA)
 • doc. MUDr. PhDr. Jiří Jindřich Diamant (Nizozemsko)
 • prof. Peter G. Fedor-Freybergh, MD, PhD (Švédsko)
 • prof. Juan E. Mezzich, MD, PhD (USA)
 • prof. Dr. med. Hans-Jürgen Möller(SRN)
 • doc. MUDr. Jindřich M. Nerad (Nizozemsko)

Výbor a revizní komise Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • MUDr. Martin Hollý (předseda)
 • Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., F.R.C.Psych. (I. místopředseda, styk se zahraničím a médii)
 • prim. MUDr. Juraj Rektor (II. místopředseda, vnitřní záležitosti společnosti, pokladník)
 • prim. MUDr. Petr Možný (vědecký sekretář)
 • Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (budoucí předseda, časopis, styk s ČLS, léková politika)
 • Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (minulý předseda, Pracovní skupina MZDr. pro reformu)
 • MUDr. Erik Herman, Ph.D. (člen výboru, činnost sekcí)
 • Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. (člen výboru, vzdělávání, akreditace psychoterapie)
 • MUDr. et PhDr. David Vaněk (člen výboru)
 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (členka výboru)
 • Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (členka výboru)
 • MUDr. Jiří Syrovátka (předseda revizní komise)
 • Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. (člen revizní komise)
 • MUDr. Vladislav Žižka (člen revizní komise)

Výbor SPS SLS

 • MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. (předseda)
 • MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. (podpředseda)
 • MUDr. Mária Králová, PhD. (vědecký sekretář)
 • MUDr. Ivan André, PhD. (člen)
 • doc. MUDr. Ivan Dóci (člen)
 • PhD., MUDr. Jozef Dragašek, PhD. (člen)
 • MUDr. Peter Janík, PhD. (člen)
 • MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. (člen)
 • MUDr. Marek Zelman (člen)
 • MUDr. Barbora Vašečková (předseda dozorčí rady)
 • MUDr. Miroslav Grohol (člen dozorčí rady)
 • MUDr. Michal Patarák (člen dozorčí rady)