Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

sekce mladých psychiatrů

ZVEME VÁS NA NEUROPSYCHIATRICKÉ FÓRUM

MUDr. Vladimír Kmoch4, MUDr. Alexandr Nawka3, MUDr. Michal Raszka5,MUDr. Ondřej Fiala1, MUDr. Petr Dušek1, MUDr. Filip Růžička2

1Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 2 Neurocentrum Nemocnice Na Homolce v Praze, 3Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 4Oddělení pro léčbu závislostí 1. LF UK a VFN v Praze, 5Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK

Sekce mladých psychiatrů PS a ČLS JEP společně s kolegy z neurologie připravuje Neuropsychiatrické fórum, na které bychom Vás za organizační výbor rádi pozvali:

Název: Neuropsychiatrické fórum (nová mezioborová platforma)

Datum: 24.-25. 6. 2011 (pátek a sobota)

Místo: Praha, Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23/37, Praha 1 www.kaiserstejnskypalac.cz (bezbariérový přístup)

Cílová skupina: Neurologové, psychiatři a zástupci dalších neurovědních disciplín

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Registrační poplatek: 700 Kč (aktivním účastníkům bude poskytnuta sleva)

Registrace: od 15. 10. 2010 do 1. 4. 2011 na webu NPF

Přihlašování příspěvků: od 15. 10. 2010 do 1. 4. 2011 na webu NPF

Přihlášky k ubytování: od 15. 10. 2010 do 1. 4. 2011 na webu NPF

Web: www.npforum.cz

Organizační výbor:

Neurologie: Ondřej Fiala (1), Petr Dušek (1), Filip Růžička (2)

Psychiatrie: Alexandr Nawka (3), Vladimír Kmoch (4), Michal Raszka (5)

(1) = Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
(2) = Neurocentrum Nemocnice Na Homolce
(3) = Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
(4) = Oddělení pro léčbu závislostí 1. LF UK a VFN
(5) = Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK

Sekretariát konference:
Conference Partners Prague, s. r. o., Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: 224 262 108, Fax: 224 261 703, E-mail: zein@conferencepartners.cz conferencepartners.cz

Záštita: Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká psychiatrická společnost ČLS JEP Česká neuropsychofarmakologická společnost

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit novou mezioborovou platformu akcentující společná témata neurovědních oborů. Rádi bychom oslovili generaci mladých neurologů a psychiatrů, ale i zkušenější lékaře těchto specializací. Skrze Neuropsychiatrické forum (NPF) chceme podpořit jejich užší spolupráci a  usilovat o hlubší propojení obou disciplín, které moderní koncepce neuropsychiatrie vyžaduje.

Konference NPF bude zaměřena především klinicky (např. nové diagnostické či léčebné postupy - formou přednášek a posterů, kazuistiky - formou videoprezentací apod.), část prostoru bude věnována také preklinickému a  základnímu výzkumu. U příležitosti konference se uskuteční také doprovodná výstava firem. Konferenci bychom rádi opakovali každoročně, do budoucna plánujeme realizaci i dalších odborných akcí a seminářů.

Ze spektra tematických okruhů NPF vybíráme:

Afektivní a psychotické poruchy, extrapyramidová onemocnění, problematika demencí a degenerativních onemocnění CNS, epileptologie, funkční neurochirurgie, somatoformní poruchy a psychogenní poruchy pohybu, bolest, poruchy spánku, specifické poruchy chování, pervazivní a specifické vývojové poruchy, diferenciální diagnostika poruch vědomí, psychiatrické komplikace neurologických onemocnění, poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, klinická a experimentální neurofyziologie, psychofarmakologie a další.

Předběžný program (pro oba dny):


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2010;106(5): 324

Zpět