Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

PROFESOR STANISLAV KRATOCHVÍL OSMDESÁTILETÝ


Profesor Stanislav Kratochvíl v tomto roce slaví v plné životní síle a  celoživotní mírné hypomanii své 80. narozeniny. Stále překvapuje svým elánem a  charismatem unavené a o dvě generace mladší frekventanty psychoterapeutických výcviků, když je učí na ranní rozcvičce tancovat. Stanislav Kratochvíl patří mezi nejvýznamnější a také nejvýraznější osobnosti české psychologie a  psychoterapie. Jeho knihy byly pro mě osobně prvním seznámením se s  psychoterapií a po jejich četbě jsem se rozhodl se psychoterapii věnovat. Moc ti, Stando, děkuji, protože jsi mě uvedl na cestu, která se mi stala důležitou náplní života.

Česká a slovenská psychiatrie

Stanislav Kratochvíl se narodil 25. srpna 1932 v Brně. Zde také vystudoval psychologii na filosofické fakultě. Od dob studia se táhne jeho zájem o  psychoterapii a hypnózu. Po absolutoriu začal pracovat jako psycholog v  Kroměříži, kde, kromě dvou let v Brně, pracuje celý život. V roce 1967 obhájil doktorskou práci na téma "Psychotonový interview v psychoterapii neuros" a  získal titul PhDr. O dva roky později obhájil kandidátskou disertační práci na téma "Hypnóza a spánek" na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V letech 1969-1970 byl pozván k ročnímu pracovnímu pobytu jako Visiting Research Scholar a pracoval v Laboratory of Hypnosis Research na Stanfordské univerzitě a v Unit of Experimental Psychiatry Pensylvánské university. V USA se podílel na vědeckém výzkumu hypnózy. Své výsledky publikoval v amerických odborných časopisech. Ve Spojených státech se setkal s mnohými významnými osobnostmi světové psychoterapie. Mimo jiné chodil do skupiny jednoho z  nejvýznamnějších světových psychoterapeutů Irvina Yaloma. Po návratu domů v  roce 1975 na Univerzitě Komenského v Bratislavě habilitoval s prací "Prolongovaná hypnóza". Jmenován docentem byl v roce 1990 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rok nato byl na téže univerzitě zaslouženě jmenován profesorem.

Profesor Stanislav Kratochvíl je stále pracovně činný a čilý. Je vedoucím psychologem v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde se zabývá psychoterapií pacientů s neurotickými a sexuálními poruchami. Zajišťuje metodické vedení devatenácti psychologů a stará se o jejich kontinuální vzdělávání.

Česká a slovenská psychiatrie

Až do minulého roku vedl také studenty na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel obecnou a speciální psychoterapii, vedl diplomové a disertační práce. Byl předsedou oborové rady postgraduálního studia pro klinickou psychologii a členem habilitačních komisí jak na katedře psychologie, tak na klinice psychiatrie v Olomouci. Svoji činnost na univerzitě uzavřel v roce 2009, zatímco v psychiatrické léčebně nadále pracuje na plný úvazek. Od roku 1971 zde každoročně pořádá týdenní kurzy hypnózy, úvodní i pokračovací. Se svým kroměřížským týmem zajišťoval od roku 1995 ve čtyřletých intervalech organizaci česko-slovenských psychoterapeutických konferencí v Luhačovicích. Zatím poslední 28. konference se konala v listopadu loňského roku. Působí také jako zvaný lektor a  supervizor ve výcvikových komunitách s různým zaměřením.

Standa je tak trochu grafoman, v pozitivním slova smyslu. Své praktické poznatky ve spojení se studiem literatury a poznatky z odborných světových konferencí zúročil v odborných monografiích, které v nových vydáních stále doplňuje a aktualizuje. Jeho publikační činnost je obdivuhodná a rozsáhlá. Opakovaně v aktualizovaných vydáních publikoval monografie "Základy psychoterapie" (páté vydání Portál 2006), "Manželská terapie" (čtvrté vydání Portál 2009), "Skupinová psychoterapie v praxi (třetí vydání Galén 2005), "Sexuální dysfunce" (třetí vydání Grada 2008), "Klinická hypnóza" (třetí vydání 2009) a "Experimentální hypnóza (třetí vydání 2011). Z dalších monografií je třeba připomenout "Příběhy terapeutických skupin" (Triton 2007) a knihy pro pacienty a laickou veřejnost "Sex jako obohacení života" (Grada 2006) či ?Sex: starosti a radosti" (Triton 2008). "Jak žít s neurózou" (Triton 2006) vyšlo již počtvrté s obrázky Vladimíra Jiránka. Šest z jeho odborných monografií vyšlo také v polském překladu. Nejvýznamnější z nich jsou Leczenie zaburzeň seksualnych (2002), Podstawy psychoterapii (2003) a Terapia malzenska (2006). Vlastní eklekticko-integrativní pohled na psychoterapii popsal zejména v knize "Současné směry v české psychoterapii", vydané M. Andrlovou (Triton 2005).

K oblastem, kterým se prof. Kratochvíl v rámci klinické psychologie věnoval nejvíce, patří psychoterapie s integrativním pohledem na její směry a metody, speciálně pak psychoterapie skupinová, dále hypnóza jako předmět výzkumu i  jako terapeutická metoda, manželská terapie a problematika sexuálních dysfunkcí, pro něž prakticky rozvíjel i zkoumal párovou formu sexuální terapie.

Prof. Stanislav Kratochvíl je čestným členem Psychiatrické společnosti a  Sexuologické společnosti ČLS JEP, České i Slovenské psychoterapeutické společnosti, Asociace manželských a rodinných poradců, Polské psychoterapeutické společnosti, Americké společnosti pro klinickou hypnózu a  Ruské psychoterapeutické asociace. Byl dlouholetým aktivním členem výboru Psychiatrické společnosti a dosud je členem výboru Psychoterapeutické společnosti (kde mj. dostal nejvíce hlasů v posledních volbách). V roce 2002 obdržel na Univerzitě Palackého v Olomouci prestižní Cenu Františka Palackého za životní dílo v oblasti klinické psychologie.

Stanislav Kratochvíl má rád turistiku, zejména v horách a velmi rád cestuje (například vypůjčeným autem po Kalifornii nebo Arizoně). Ve svém volném čase rád spolu s manželkou Alenkou turisticky navštěvuje různá místa v Česku i v zahraničí. V zimě sportuje na běžkách a v Kroměříži si pochvaluje možnost chodit několikrát týdně plavat do plaveckého bazénu. Ke společným zájmům manželů Kratochvílových patří návštěva divadelních představení ve Zlíně, Uherském Hradišti a v Olomouci.

Několikrát jsem v posledních pěti letech se Standou sdílel stejný pokoj na výcvicích a kongresech. V Lisabonu ráno dělal sklapovačky, v Liptovském Jánu chodil běhat do mrazivého rána. Po celodenní účasti na kongresu, kdy se stále zdraví, objímá a vtipkuje s neuvěřitelným množstvím lidí všech věků z celého světa, kteří se k němu radostně hrnou, mě vždy ještě večer vyhnal na prohlídku města, kde se čile o vše zajímal. Je k neutahání a i do velkého kopce na hrad v Lisabonu stále téměř běžel.

Jako člověk je Standa velmi zvídavý, pracovitý, pravdivý, originálně se v něm sdružuje empatie s laskavosti, gentlemanství a takt s aktivitou, přímostí a  otevřeností. Při tom všem je neuvěřitelně skromný, nenáročný a přátelský ke všem.

Co popřát na konec - buď Stando stále stejný ještě dalších dvacet let!

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(3): 149 -151

Zpět